Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym", podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej.

(KKK 1392)

Dzieci przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej przez katechezę w szkole oraz różne spotkania przy parafii. Dobre przygotowanie dzieci do I Komunii św. zobowiązuje rodziców dzieci do uczestnictwa w zebraniach i spotkaniach formacyjnych.

Za przygotowanie dzieci do I Komunii odpowiada wikary katechizujący dzieci w szkole.