Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. 

(KKK 131)


Jak wygląda przygotowanie do sakramentu bierzmowania?

Przygotowanie kandydatów prowadzone jest na dwóch płaszczyznach: w szkole na lekcjach religii i przy parafii. 
Zasadnicze rysy przygotowania kandydatów to:

  • spotkania w małych grupach z animatorami
  • cotygodniowa niedzielna eucharystia i comiesięczna spowiedź
  • udział w dodatkowych spotkaniach parafialnych 

Z ramienia ks. Proboszcza za przygotowanie młodzieży do Bierzmowania odpowiada jeden z wikarych.

Dorośli, którzy pragnęliby przyjąć sakrament bierzmowania proszeni są o kontakt z ks. Proboszczem. Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w sposób indywidualny. 


Kto może być świadkiem sakramentu bierzmowania?

Zaleca się, by obowiązki świadka przy Bierzmowaniu pełnił jeden z rodziców chrzestnych. Gdy jest to niemożliwe, tę rolę może pełnić każdy katolik, który sam przyjął sakrament bierzmowania, wierzy i praktykuje swoją wiarę.