DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
1993-2018

25-lecie

Koronacji Piety Hałcnowskiej
Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Aktualności
Bazylika Mniejsza w Hałcnowie - komunikat prasowy
środa, 15 czerwiec 2016

 

 

 

2 lipca odbędzie się najważniejsza uroczystość religijna w naszym regionie, związana z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej naszej hałcnowskiej świątyni.

Na przełomie XVII i XVIII wieku Maryja obrała sobie Hałcnów za swą siedzibę, skąd spogląda na Beskidy i ich mieszkańców. Początkowo figura Matki Bożej była przytwierdzona na przydrożnym dębie, później umieszczona została w kapliczce. Od 6 XI 1784 roku znajduje się w kościele Nawiedzenia NMP. Korony biskupie na figurę nałożono w 1926 roku, a papieskie św. Jana Pawła II – 26 września 1993 r. Świątynia jest znanym Sanktuarium Maryjnym, które w sierpniu 2015 r. papież Franciszek podniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Jest to ważne wydarzenie w życiu diecezji bielsko-żywieckiej, gdyż kościół w Hałcnowie jest w niej pierwszym, który otrzymał tak wielkie wyróżnienie. 2 lipca 2016 roku Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore ogłosi nadanie hałcnowskiej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Uroczystość odbędzie się o godzinie 11.00, natomiast już od godziny 10.00 będzie można przybywać na wspólną modlitwę do Hałcnowa.

 

***


Ważne dla przybywających - informacje organizacyjno-drogowe
W związku z uroczystościami na terenie Hałcnowa wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu drogowego. Dla zapewnienia porządku oraz odpowiedniej liczby miejsc parkingowych ustalono:  - Zakaz ruchu ogólnego na ul. Wyzwolenia od ronda na skrzyżowaniu z ulicami Hałcnowska, Janowicka do skrzyżowania z ul. Zagrody (z dopuszczeniem ruchu mieszkańców)
-  Prowadzenie objazdów z wykorzystaniem ulicy Witosa (objazdy od Kóz i Pisarzowic do centrum miasta, ul. Hałcnowskiej u Janowickiej oraz do S69)
- Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach sąsiadujących z terenem uroczystości ( ks. Skiby, Księży Las, Przyjaźni, Siostry M. Szewczyk, Sucharskiego, Kubika, Nowy Świat)
- Wprowadzenie oznakowania uproszczonego, a regulację ruchu przy wykorzystaniu służb (policja, straż miejska, straż pożarna, inne przeszkolone osoby funkcyjne).

UWAGA: ul. Księży Las na odcinku od ul. Wyzwolenia do tzw. Kółka pozostaje dwukierunkowa (dojazd do stacji paliw).

Trasa objazdu zostanie odpowiednio oznakowana, a miejsca wjazdu na obszar uroczystości zabezpieczone barierami i znakami drogowymi oraz poprzez usytuowanie odpowiednich służb. Przy zastosowaniu znaków zgodnych z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu zostaną wyznaczone drogi jednokierunkowe i miejsca parkowania.
Autokary kierowane będą na parking przed Domem Kultury. Po jego zapełnieniu autokary parkować będą na zamkniętej dla ruchu ogólnego ulicy Wyzwolenia. Kolejne autobusy nadjeżdżające od strony centrum miasta, Komorowic i Janowic parkować będą na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Skiby (Serdecznej) do ronda (Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska) – po południowej stronie ulicy. Kolejne autobusy nadjeżdżające od strony Wilamowic i Kóz parkować będą na odcinku od rejonu sklepu Kosmos do skrzyżowania z ul. Zagrody, a w razie potrzeby do skrzyżowania z ul. Krzemionki – po północnej stronie ulicy.
Parking dla osób niepełnosprawnych przewidziano obok Domu Kultury – wewnątrz pętli autobusowej.
Parking dla najważniejszych gości przewidziano na placyku przed Domem Pielgrzyma (plac zostanie wydzielony przez OSP taśmą biało-czerwoną)
Parking dla duchowieństwa zorganizowany będzie na ul. Przyjaźni oraz na północnej części ogrodu parafialnego (wjazd od ul. Przyjaźni).
Parking dla sióstr zakonnych zorganizowany będzie na terenie klasztoru – dojazd od ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk.
Parking dla zaproszonych gości zorganizowany będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 (wjazd od ul. Sucharskiego, wyjazd przez bramę do ul. Wyzwolenia). Po wypełnieniu tego parkingu, kolejne pojazdy zaproszonych gości kierowane będą na parking na terenie klasztoru – wjazd od ul. Sucharskiego.
Pojazdy uczestników uroczystości nadjeżdżające od strony centrum miasta, Komorowic i Janowic kierowane będą na miejsca parkingowe na ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk (z dopuszczeniem parkowania na odcinku dojazdu do klasztoru – z zachowaniem przejezdności), ks. Skiby, Księży Las. Pojazdy nadjeżdżające od strony Wilamowic i Kóz kierowane będą na miejsca parkingowe na ulicach Sucharskiego, Nowy Świat, Kubika.
Autobusy MZK kursować będą według schematu:
-
Linia nr 56 – bez zmian
- Linie nr 13 i 17 omijają centrum Hałcnowa, przejeżdżają trasą objazdową poprzez ul. Witosa, Krzemionki i Wyzwolenia do pętli Hałcnów Granica
- Linia nr 31 omija centrum Hałcnowa, przejeżdża trasą objazdową poprzez ul. Witosa, KrzemionkiLinia nr 32 kończy bieg na rondzie Wyzwolenia – Hałcnowska – Janowicka
- Linie, których przystanek końcowy znajduje się w centrum Hałcnowa, kończą bieg na Kopcu (skrzyżowanie ulic Wyzwolenia – Witosa)
-
Dodatkowo MZK podstawi dwa autobusy linii nr 13 i 32, które przed uroczystością wjadą od strony ul. Krzemionki i zostaną ustawione na wydzielonych stanowiskach na ul. Wyzwolenia (rejon sklepu Kosmos), a po zakończeniu uroczystości odjadą z pasażerami w kierunku miasta.
Zmiany w organizacji ruchu drogowego wprowadzone zostaną w dniu uroczystości (2 lipca br.) na czas od godz. 8.00 do godz. 16.00, przy czym zamknięcie wjazdu na parking obok Domu Kultury nastąpi najpóźniej w piątek 1 lipca o godz. 20.00.
Nadzór nad organizacją ruchu i porządkiem zapewni policja, straż miejska oraz straż pożarna, działać będą także odpowiednie służby medyczne.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Hałcnowa i do uczestników uroczystości o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz podporządkowanie się wskazaniom służb porządkowych. Mieszkańcy ulic na których będą miejsca parkingowe proszeni są o zaparkowanie swoich samochodów na terenie własnych posesji. Równocześnie naszych parafian mieszkających niedaleko kościoła prosimy o pozostawienie swoich samochodów w domach i przyjście na uroczystość pieszo. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość, a także na życzliwość mieszkańców dla przyjezdnych gości. 

***
Historia Hałcnowskiej parafii


Hałcnów został założony pod koniec XIII wieku i do 1977 roku stanowił odrębną wieś. Obecnie jest dzielnicą Bielska-Białej, położoną pomiędzy wzgórzami Bark i Hałcnowska Góra.
Hałcnów w XV w. stał się własnością szlacheckiego rodu Hałcnowskich. Po nich właścicielami wsi byli m. in. Żydowscy, Pruszyńscy i Czeczowie. To właśnie na tym terenie znajduje się późnobarokowy kościół Nawiedzenia NMP z końca XVIII wieku z cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej. Od niepamiętnych czasów lud ciągnął przed oblicze Matki Bożej, aby się modlić, prosić o łaski, dziękować i doświadczać cudownych uzdrowień. Przed figurą zawieszoną na dębie, nigdy nie brakowało kwiatów, zapalonych świec, a co najważniejsze - wiernych czcicieli.
Pierwsza, historycznie udokumentowana wzmianka, o cudownej figurze Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, pochodzi z 1764 roku, a została odnotowana przez Jana Grzybkowskiego, miejscowego pisarza na dworze dziedzica: „Na dębie - nieopodal dworu - znajduje się czczona przez lud rzeźba Matki Bożej Bolesnej, trzymającej na kolanach ciało umęczonego swego Syna”. Wiadomo również, iż w 1760 roku figurka znalazła się w posiadaniu niejakiego Michała Chrapczyńskiego, mieszkającego w Kętach. Po jednej z gwałtownych burz cudowna rzeźba została strącona z drzewa na ziemię. Przechodzący tamtędy pan Michał, podniósł ją, lecz zamiast zawiesić z powrotem na drzewie postanowił zabrać do domu. Od tej pory traktował ją jak swój największy skarb. Jednak cudowna figurka musiała się jakoś domagać powrotu, bo pan Michał był tak dręczony wyrzutami sumienia, że aż zaniemógł na zdrowiu i musiał Maryję odnieść na miejsce, ku ogromniej radości ludu, zaskoczonego i zasmuconego tak nagłym zniknięciem figurki. W roku 1767 przez Hałcnów przeszła kolejna, gwałtowna burza. Jeden z piorunów z taka siłą uderzył w dąb, że rozbił wiszącą na nim gablotę z figurką i spalił sukienkę założoną na rzeźbę. Po raz kolejny, cudownym zrządzeniem, figurka ocalała i pozostała nietknięta. Wtedy to wierni, aby zapobiec na przyszłość jakiemuś innemu nieszczęśliwemu zdarzeniu, zanieśli rzeźbę na dwór Adama Pruszyńskiego, dziedzica, umieszczając ją w jego domowej kaplicy. Zaś państwo Pruszyńscy, wiedząc jakim kultem cieszy się Figura Matki Bożej wśród ludności, wybudowali nieopodal dębu kapliczkę, gdzie na powrót umieszczono rzeźbę. Kto wie, czy nie była to jakaś interwencja samej Maryi, bo od tego czasu obudził się masowy kult „Tej, która ogarnięta ogniem pioruna ocalała”.
Lata upływały, a pielgrzymów przybywało, nadciągali nie tylko z okolicznych miejscowości, ale często z odległych terenów, aby oddać cześć Matce Bożej i prosić o łaski. Z potrzeby serc zostawiali również ofiary, z których postanowiono wybudować kościół. Jego budowa zajęła siedem lat i trwała od 1777 do 1784 roku. Uroczyste poświęcenie kościoła wraz z intronizacją figury Matki Bożej w głównym ołtarzu miało miejsce 6 listopada 1784 roku, a dokonał go ks. Proboszcz z pobliskich Komorowic. Wierni doczekali się kościoła maryjnego, choć nie było jeszcze kapłana rezydującego na miejscu. Pieczę nad świątynią sprawował proboszcz komorowicki, zaś w 1786 roku kościół hałcnowski przeszedł pod jurysdykcję biskupów tarnowskich. Od 1789 roku Hałcnów ma kapłanów – wikariuszy, tzw. ekspozytów, zależnych jednak w dalszym ciągu od proboszcza z Komorowic. W sumie do czasu powołania samodzielnej parafii w Hałcnowie było aż 16 wikariuszy – ekspozytów.
Następne lata przyniosły kolejne uroczystości. 25 kwietnia 1825 roku, biskup tarnowski Grzegorz Ziegler konsekrował kościół, zaś w 1835 roku Hałcnów stał się samodzielna kapelanią przekształconą w 1860 r. w parafię. W 1844 roku papież Grzegorz VI przyznał Hałcnowowi, na prośbę biskupa tarnowskiego, przywilej odpustu zupełnego w dniu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Matki Boskiej Różańcowej. I tak to rok 1844 dał początek, sławnym do dziś, odpustom hałcnowskim, na które zjeżdżali się pątnicy z różnych zakątków, aby czcić Matkę Bożą, szczególnie 2 lipca - w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, które stało się głównym świętem w Hałcnowie.
W kolejnych latach kościół w Hałcnowie był upiększany i rozbudowywany, a to wszystko za sprawą darów i ofiar składanych przez parafian oraz licznych pielgrzymów, którzy przybywali do Matki Bożej. W latach 1859 – 1864 staraniem ówczesnego proboszcza księdza Jana Temple, powiększono dwukrotnie kościół, a w 1909 roku ks. Jan Rączka przyczynił się do zbudowania nowego wielkiego ołtarza. Za jego kadencji parafia hałcnowska uzyskała jeszcze jedno święto, w które od tej pory czcić będzie Matkę Bożą. Ks. Kardynał Jan Puzyna, biskup krakowski, zgodził się na uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu w dzień Matki Bożej Bolesnej, a to ze względu na obecność w sanktuarium Cudownej Piety, słynącej łaskami - było to już trzecie święto maryjne w parafii. Rzesze pielgrzymów tłumnie nawiedzali Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, które stawało się coraz bardziej znane, szczególnie za sprawą doznawanych łask i uzdrowień.
Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce 2 lipca 1926 roku, kiedy to proboszczem był ks. Wit Brzycki. W tym dniu ks. biskup Anatol Nowak, sufragan krakowski, wielki czciciel Matki Bożej Hałcnowskiej, za zgodą biskupa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy, dokonał koronacji biskupimi koronami Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej. Dokładnie dziesięć lat później, w 1936 roku, w hałcnowskiej parafii doszło do smutnego wydarzenia - kradzieży złotych koron, wotów i monstrancji. Aby wynagrodzić to świętokradztwo Matce Bożej, dnia 7 lipca 1936 roku dokonano ponownej, uroczystej koronacji Cudownej Piety.
II Wojna Światowa również nie oszczędziła sanktuarium i samej Cudownej Piety, 4 lutego 1945 roku o godzinie 19.00 na skutek ostrzału artyleryjskiego zapalił się kościół. Przechowywana z pieczołowitością przez wszystkie lata figura Matki Boskiej Hałcnowskiej (zwana Pietą Radosną), która w minionych wiekach dwa razy ocalała od ognia, teraz obróciła się w popiół. Jednak wierni postanowili odbudować spalony kościół. Tego zadania podjął się ks. Paweł Skiba w latach 1945 – 1948, umieszczając w ołtarzu głównym nową figurę Matki Bożej Bolesnej (Pietę Bolesną). W następnych latach Sanktuarium zyskało między innymi nowe organy, które 15 września 1957 roku poświęcił ks. Paweł Skiba. Zmienił się również teren wokół kościoła, gdzie obok już istniejących stacji Drogi Krzyżowej, w roku 1959 dobudowano dziewięć nowych kaplic.
Ks. Władysław Goryl, proboszcz hałcnowskiego Sanktuarium w latach 1970 – 1989, kontynuował dalsze prace, podejmując trud jego gruntownego odnowienia. W tym czasie świątynia zyskała trzy nowe dzwony, poświęcone przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę 9 września 1973 roku. Całości dopełniło uroczyste poświęcenie odnowionego kościoła, z nowymi ołtarzami, ławkami i konfesjonałami, dokonane przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę dnia 18 września 1977 roku.
Rok 1984 dał początek staraniom o koronację figury Matki Bożej Bolesnej koronami papieskimi. W kolejnych latach przygotowaniem parafii do tego wydarzenia zajmował się proboszcz ks. Andrzej Olszowski. Po prawie dziesięciu latach oczekiwań, dnia 17 października 1992 roku, Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę na koronację Piety Hałcnowskiej. Korony poświęcił w Rzymie papież Jan Paweł II. Koronacji cudownej figury Matki Bożej Hałcnowskiej dokonał 26 września 1993 roku metropolita krakowski ksiądz kardynał Franciszek Macharski wraz z arcybiskupem częstochowskim Stanisławem Nowakiem i biskupem bielsko-żywieckim Tadeuszem Rakoczym.
Sanktuarium pięknieje coraz bardziej - w dużej mierze jest to zasługą ks. Stanisława Morawy, który od 1996 roku jest proboszczem i kustoszem. W ostatnim dziesięcioleciu świątynia zmienia się z roku na rok, zupełnie tak, jak gdyby chciała oddać całe piękno zawarte w tym bolesnym i przejmującym wizerunku Piety, spoglądającej z ołtarza głównego.
W Roku Jubileuszowym 2000 ponownie podjęto dzieło odnowienia i powiększenia świątyni. Tym razem dobudowano zakrystię oraz rozpoczęto budowę kaplicy, która powiększyła powierzchnię użytkową kościoła. W roku 2003 w X rocznicę koronacji Cudownej Figury Matki Bożej odbyła się w parafii peregrynacja obrazu Matki Bożej Bolesnej po rodzinach.
17 września 2004 roku kaplica Bożego Miłosierdzia została uroczyście poświęcona przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego. W kolejnych latach trwały prace nad upiększaniem terenu wokół świątyni. Odremontowano i obłożono kamieniem ceglany mur okalający kościół wraz ze znajdującymi się w nim kaplicami – stacjami Drogi Krzyżowej, zaś płaskorzeźby Drogi Krzyżowej poddano gruntownej konserwacji. Odnowiono również kaplicę z figurą św. Judy Tadeusza, szczególnie czczonego w hałcnowskiej parafii.
W latach 2015-2016 dokonano remontu cmentarzy, wybudowano na nich parking, kolumbarium oraz wykonano nowe ogrodzenie.
Decyzja Ojca Świętego Franciszka o ustanowieniu kościoła Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie Bazyliką Mniejszą nastąpiła w 2015 roku, dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów z dnia 28 sierpnia 2015 r.


***


Kontakt:


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny
w Bielsku-Białej – Hałcnowie, ul. Wyzwolenia 336, 43-344 Bielsko-Biała
tel.: 33/81-07-250, mail: parafiahalcnow@wp.pl
Proboszcz: ks. Stanisław Morawa, tel. 784 410 139
Organizacja ruchu: Bronisław Szafarczyk tel. 501 503 424


Galeria


Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250