DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
Wielka Tajemnica Wiary

Rok św. Jana Sarkandra

Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Aktualności
List do Parafian
sobota, 26 gruddzień 2015

Drodzy Parafianie!


         Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przeżywamy w Roku Świętym Miłosierdzia. Tym samym jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że Jezus miłosierny przyjął ludzkie ciało, aby powiedzieć nam, że nas kocha i chce być obecny w każdej sytuacji naszego życia. Ojciec Święty Franciszek daje nam na ten czas zadanie, abyśmy odkrywali tajemnicę miłosierdzia, które „jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.”

     Jak zatem przeżywać ten Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia? Co mamy robić konkretnie, aby doświadczyć miłosierdzia Bożego, bo przecież każdy z nas jest grzesznikiem i potrzebuje Bożego zmiłowania.
     Musimy wziąć sobie do serca słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Nie można prosić Boga o miłosierdzie, a samemu zamykać serce na drugiego człowieka. Nie może doświadczyć miłosierdzia osoba, która nienawidzi swoich domowników, sąsiadów czy współpracowników. Pan Jezus podaje przez św. Siostrę Faustyną trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: „słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszanie; drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie; trzecie - uczynki miłosierdzia.” W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest dowodem miłości ku Bogu.
     W Nowym Roku będziemy mieli szczególne okazje, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia. Przede wszystkim – w ostatnich dniach kwietnia - nawiedzenie Obrazu Jezusa miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Natomiast w sobotę 2 lipca wielka uroczystość ogłoszenia naszego kościoła Bazyliką Mniejszą. Te wydarzenia zobowiązują wszystkich Parafian do większego zaangażowania duchowego, aby pogłębić swoją wiarę, ożywić swoją miłość i pobożność do Matki Bożej, a nade wszystko doświadczyć Bożego miłosierdzia.
     Chcemy z głębi serca podziękować wszystkim, którzy w naszym Sanktuarium w piątki w Godzinie Miłosierdzia (godz. 15.00) przychodzą na adoracje Najświętszego Sakramentu, a także tym, którzy starają się każdego dnia odmawiać Koronkę do Bożego miłosierdzia. Cieszymy się, że w wielu domach znajduje się w godnym miejscu obraz „Jezu, ufam Tobie” i przed nim rodziny modlą się wspólnie i indywidualnie.
     Dziękujemy również wszystkim, którzy spełniają uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, a zwłaszcza opiekują się w domu chorymi i osobami w podeszłym wieku. Jest to piękne świadectwo miłosiernej postawy chrześcijańskiej.
     Wszystkich Parafian zapewniamy o modlitwie w Waszych intencjach w Sanktuarium. Pamiętamy zarówno o tych, którzy systematycznie i z wiarą korzystają z sakramentów świętych, jak i o tych, którzy z różnych względów nie uczestniczą w życiu parafii. Nikogo nie osądzamy, ale w Roku Świętym tym bardziej ufamy, że Boże miłosierdzie znajdzie drogę do serc dotychczas zamkniętych na Boga i bliźnich.
     Przy tej okazji, dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy zawsze hojnie okazują swoje miłosierdzie, wspierając dzieła charytatywne parafii i całego Kościoła.
     Pragniemy również podziękować wszystkim życzliwym ofiarodawcom, zarówno tym, którzy składają ofiary w kopertach, jak również bezimienne do koszyka. Dzięki ofiarom składanym w niedzielę, po 15 każdego miesiąca, jesteśmy w stanie prowadzić bieżące remonty. W mijającym roku została zakończona rozbudowa nowego cmentarza, a równocześnie rozpoczęliśmy budowę ogrodzenia starego cmentarza.
      Wszystkich Parafian, prosimy o modlitwę również za nas, abyśmy i my doświadczali Bożego miłosierdzia i jak najlepiej służyli Panu Bogu i ludziom.

 

                                          Hałcnów, Boże Narodzenie 2015 r.


                                                           Duszpasterze
                                                          parafii HałcnówSanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250