DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
Wielka Tajemnica Wiary

Rok św. Jana Sarkandra

Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Aktualności
Wieczerza Wigilijna
sobota, 12 gruddzień 2015

MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE

 

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Można też - na znak pamięci o chrześcijanach mieszkających w Ziemi Świętej - ustawić świąteczną ozdobę wykonaną przez rodziny z Betlejem. Jedno miejsce przy stole pozostawiamy wolne, jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą.

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.
AMEN. Ktoś z rodziny zapala świecę na stole i mówi:
ŚWIATŁO CHRYSTUSA. Wszyscy odpowiadają:
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI. Teraz zapalamy światełka na choince.
Następuje czytanie Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Najlepiej wybrać fragment: Łk 2,1-14
W owym czasie wyszło rozporzą¬dzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do mia¬sta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pocho¬dził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślu¬bioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierwo¬rodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywa¬li w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz sta¬nął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, któ¬ra będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wy-sokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
OTO SŁOWO BOŻE. Wszyscy odpowiadają: BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI.

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Przyjmij modlitwę, którą tej świętej nocy z pokorą do Ciebie zanosimy.

■ Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę (można dodać własną rodzinną intencję).
CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS, PANIE.
■ Wlej nadzieję w serca ludzi ubogich, samotnych, cierpiących po stracie bliskiej osoby, przeżywają¬cych jakiekolwiek cierpienia.
CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS, PANIE.
■ Ześlij pokój na udręczoną wojną i przemocą Ziemię Świętą. Pomóż żyjącym tam chrześcijanom, żydom i muzułmanom przebaczyć sobie wzajemne urazy i krzywdy.
CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS, PANIE.
■ Przyjmij do swojej chwały naszych zmarłych (można wymienić imiona).
CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS, PANIE.
■ Pobłogosław nas i te opłatki, którymi podzielimy się na znak miłości i przebaczenia.
CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS, PANIE.
Wszyscy odmawiają OJCZE NASZ... Następuje łamanie się opłatkiem.

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

Odmawia jeden z członków rodziny.

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Wszyscy odpowiadają: AMEN.Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250