DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Aktualności
Przygotowanie do Zawierzenia (33 dni)
sobota, 19 gruddzień 2020

  Jeśli jesteś gotowy, by dokonać zawierzenia Maryi, przepisz własnoręcznie poniższą modlitwę na kartkę. Możesz także sam ułożyć modlitwę, która zawierałaby poniższe treści. Odmów modlitwę zawierzenia najlepiej po Mszy św. (po przyjęciu Komunii). Podpisz Akt Zawierzenia imieniem i nazwiskiem, umieszczając także datę. Schowaj kartkę w bezpiecznym miejscu w swoim domu i staraj się przynajmniej raz w roku dokonać odnowienia tego zawierzenia.

AKT ZAWIERZENIA:

Ja, N.N., skruszony grzesznik, odnawiam i potwierdzam przed Tobą, Niepokalana Matko, przyrzeczenia mojego chrztu, wyrzekam się szatana i postanawiam iść za Chrystusem, jeszcze gorliwiej niż dotychczas. Maryjo, oddaję Ci swoje serce. Rozpal je, proszę, miłością do Chrystusa. Spraw, aby zawsze było gotowe odpowiedzieć na Jego gorejące pragnienie miłości i bliskości dusz. Zachowaj moje serce w swoim Przeczystym Sercu, bym mógł kochać Jezusa i wszystkich ludzi Twoją doskonałą Miłością.
    Maryjo, całkowicie zawierzam się Tobie: powierzam Ci moje ciało, moją duszę, moje dobra, to co wewnętrzne i zewnętrzne, nawet łaski płynące z moich dobrych uczynków. Proszę, uczyń ze mną, ze wszystkiego, czym jestem i co mam, cokolwiek Ci się podoba. Pozwól mi być użytecznym narzędziem w Twoich niepokalanych, miłosiernych rękach, aby przynosić największą możliwą chwałę Bogu. Jeśli upadnę, przyprowadź mnie proszę z powrotem do Jezusa, obmyj mnie we krwi i wodzie, które wypłynęły z Jego boku. Otaczaj mnie opieką, żebym nigdy nie stracił wiary w to Źródło miłości i miłosierdzia.
    Z Tobą, Niepokalana Matko, która zawsze pełnisz wolę Boga, jednoczę się w doskonałym zawierzeniu Jezusowi, tak jak On oddaje się w Duchu swojemu Ojcu za życie świata. Amen.

 

Wprowadzenie do zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję

Dlaczego przez Maryję?

To sam Bóg postanowił przyjść na ten świat, stać jednym z nas przez Maryję. Bóg też postanowił, abyśmy przychodzili do Niego, upodabniali się do Chrystusa przez Maryję. Powiedział to wyraźnie do Maryi i do każdego z nas na krzyżu: "Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja".

Nikt jak Maryja nie poznał i nie otworzył się na wolę Pana Boga, nikt tak jak Maryja, nie zjednoczył się z Jezusem, nikt tak jak Ona, nie służył Jezusowi. Prowadzić ludzi do Jezusa, oddawać ich Jezusowi, to życiowa misja Maryi, jedyne Jej zadanie. Dlatego gdy oddajemy się Maryi, wpadamy w ramiona Jezusa. Dlatego też św. Ludwik Grignion de Monfort, napisał, że zawierzenie Maryi jest „łatwą, krótką, doskonałą i pewną drogą do zjednoczenia z naszym Panem”.

Podjęcie więc tego przygotowania to piękna, duchowa droga odnowy, droga oczyszczenia i pogłębienia naszego chrześcijańskiego życia.

Co mam robić?

- Wysłuchaj lub przeczytaj z uwagą rozważanie

- Wracaj do myśli, tematu rozważania w ciagu dnia

- Pomódl się w tej intencji (jak możesz odmów np. 1 dziesiątkę różańca)

     Gorąco zachęcam do odmówienia każdego dnia 1 dziesiątki różańca

 

DZIEŃ 1

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort - Żarliwy święty z Bretanii

Umarł w 1716 r., żył 43 lata, 16 w kapłaństwie, odważny, wytrwały i nieustępliwy wojownik celtycki, który był gotowy zrobić wszystko, aby doprowadzić ludzi do Jezusa przez Maryję, nie siłą mięśni i ostrzem miecza, ale siłą swojej wiary, żarliwością swoich słów i wielkodusznością czynów.


Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przygotuj mnie do całkowitego oddania się
i przeżywania tego prawdziwego i zgodnego z nauką Kościoła
poświęcenia się Matce Bożej.

 

Dla tych co czują potrzebę zrobienia czegoś wiecej:

Przeczytaj w ciagu najblższych 33 dni Traktat Św. Ludwik Marii Grignion'a de Montfort'a "O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"

 

DZIEŃ 2

Wpływ św. Ludwika na Kościół

Nie zawsze nasze racje i plany są racjami i planami Pana Boga!

Niezaleznie co się dzieje w naszym życiu, jakie pojawiają się trudności, ważne, abyśmy wypełniali wolę Boga.

Nawet jeżeli ludzie Kościoła popełniają błędy czy grzechy, jego nauka pokazuje pewną drogę do Chrystusa.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przygotuj mnie do całkowitego oddania się
i przeżywania tego prawdziwego i zgodnego z nauką Kościoła
poświęcenia się Matce Bożej

 

DZIEŃ 3

Zawierzenie de Montforta część 1

(wierność przyrzeczenim Chrztu Świetego)

 

Czy jestem wierny przyrzeczeniom Chrztu Świetego?

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Daj mi łaskę odrzucenia szatana i zbliżenia się do Chrystusa

 

DZIEŃ 4

Zawierzenie de Montforta część 2

(Ofiarowanie się Maryi)

 

- Dlaczego mamy się ofiarowac Maryi? Przypomnij sobie jakie to były przyrzeczenia.

Odpowiedź jest prosta: powinniśmy czynić to, idąc za przykładem naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. ... Powinniśmy ofiarować się Matce Boga, powiedzieć Jej nasze „tak”, by pomóc Jej w uczynieniu nas świętymi, przemienieniu nas w Chrystusa. 

Zawierzenie to polega zatem na całkowitym oddaniu się Najświętszej Dziewicy, aby przez Nią należeć całkowicie do Jezusa Chrystusa.

Ofiarować się Maryi to:

1) oddać Jej nasze ciało ze wszystkimi zmysłami i członkami;

2) oddać Jej naszą duszę ze wszystkimi jej władzami;

3) dobra zewnętrzne, które nazywamy majątkiem, teraźniejsze i przyszłe;

4) dobra wewnętrzne i duchowe, którymi są nasze zasługi, cnoty i dobre uczynki przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi całkowicie ofiarować się Jezusowi przez Maryję

 

DZIEŃ 5

Czy naprawdę powinniśmy ofiarować Maryi wszystko? część 1

a) Ofiarując Maryi wszystkie łaski, które zyskujemy dzięki modlitwie, mamy pewność, że będą one użyte najlepiej, jak tylko jest to możliwe. A to dlatego, że z racji wyjątkowej pozycji Maryi w niebie i przez wzgląd na Jej łączność duchową z Synem, wie Ona najlepiej, kto najbardziej potrzebuje naszych modlitw.

b) Maryja sprawia, że dobre dary, które Jej powierzamy, stają się jeszcze bardziej wartościowe. Innymi słowy, pomnaża i oczyszcza duchowe dobra i zasługi, które Jej ofiarowujemy

c) Hojność Maryi, nic nie zdoła przewyższyć. Jeżeli zatem jesteśmy tak wielkoduszni, by ofiarować Jej prawo do udzielania łask płynących z naszych modlitw i dobrych uczynków, Ona z pewnością obdarzy szczególnie hojnie tych, których kochamy. To oczywiste, że otoczy ich lepszą opieką, niż zrobilibyśmy to sami.

Nie bój się ofiarować wszystkiego Maryi!

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi być szczodrym w oddawaniu Matce Bożej
wszystkiego, czym jestem i co posiadam.

 

DZIEŃ 6
Czy naprawdę powinniśmy ofiarować Maryi wszystko? część 2

Oddanie wszystkiego Maryi, jest najpewniejszą drogą do Nieba, najlepszą drogą świętości.  Broni nas przed egoizmem w dziedzinie duchowej i sprawia, że naszą motywacją w doskonaleniu się jest chęć podobania się Bogu.

 

Oddanie się Maryi to bardzo skuteczny sposób oczyszczania naszego życia z egoizmu.  Decydujemy się bowiem kazdego dnia uczynione lub zyskane przez nas dobro wkladac w rece Maryi.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi oddać wielką chwałę Bogu, ofiarowując wszystko,
czym jestem i co posiadam, Matce Bożej.

 

DZIEŃ 7

Krótka, łatwa i pewna droga do świętości

Szybciej postępujemy w krótkim czasie poddania i zależności od Maryi niż przez długie lata własnej woli i polegania na sobie samym.

Maryja jest formą, która kształtuje nas w najdoskonalszy, najkrótszy i najłatwiejszy sposób na podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Daj mi łaskę wychwalania Cię za tak krótką,
łatwą i pewną drogę do świętości!

P.S. Ułóż krótką modlitwę do Maryi, w której będą zawarte cechy zawierzenia nakreslone przez św Ludwika

DZIEŃ 8

Kim był św. Maksymilian Maria Kolbe?

Apostoł Niepokalanej: chciał doprowadzić wszystkich do Boga przez Maryję

Jakie są intencje moich wysiłków, mojej pracy, nauki, modlitwy? Czy są one czyste?

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Uczyń mnie czystym na ciele i duchu
i pomóż mi umrzeć dla siebie

 

DZIEŃ 9
Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie? część 1

Św. Maksymilian rozróznia niestworzone Niepokalane Poczęcie i stworzone Niepokalane Poczęcie. Niestworzone Niepokalane Poczęcie to Duch Święty,  stworzone Niepokalane Poczęcie to Maryja.

 

 Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Odsłoń przede mną tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.

 

DZIEŃ 10
Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie? część 2

Imię Niepokalane Poczęcie, jakim określa się Maryja w Lourdes wyraża Jej więź z Bogiem, Jej doskonały związek, jedność z Duchem Świętym. 

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Odsłoń przede mną tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.

 

DZIEŃ 11
Niepokalana zawsze wypełnia wolę Bożą doskonale

Bóg jest naszym początkiem i naszym końcem. Od Boga wychodzimy i do Boga zmierzamy. Nasze ziemskie życie to droga powrotu do Boga.

Trzeba tylko wypełniac Jego wolę. Maryja Niepokalana dokonała tego w sposób doskonały. Dlatego może być dla nas doskonałą pomocą.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Odnów oblicze ziemi, tak by wszystkie stworzenia
powróciły do Boga.

 

DZIEŃ 12
Kim jesteś, wielki święty Boga?

 

Równanie na świętość wedlug Św. Maksymiliana:

W + w = Ś

Wola Pana Boga + wola człowieka = Świętość

Ze wszystkich stworzeń tyko Maryja wypełnia wolę Bożą doskonale. A zatem kiedy nasza wola jest zjednoczona z Jej wolą, to z pewnością jest ona zjednoczona z wolą Boga. Można to wyrazić za pomoca równania:

 wM + w = Ś

wola Maryi + wola człowieka = Świętość

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Zjednocz moją wolę z wolą Niepokalanej,
która stanowi jedno z Twoją wolą.

 

DZIEŃ 13
Być narzędziem w rękach Niepokalanej

Św. Maksymilian chciał  stać się „narzędziem” w rękach Niepokalanej, aby zyskać cały świat dla Boga.

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przygotuj mnie, abym stał się użytecznym narzędziem
w rękach Niepokalanej

 

DZIEŃ 14
Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego

Św. Maksymilian zawierza się Maryi:

1.

- Niepokalanej - Tej, która doskonale jest zjednoczona z Duchem Świetym, doskonale zjednoczona z Bogiem.

- Najlepszej Matce

- Orędowniczce wszelkich łask

2.

- prosi, aby wszystko co jest jego Maryja wzięla w posiadanie.

3.

Pragnie, aby Maryja użyła go jako narzędzia do zniszczenia panowania szatana i rozszerzania Królestwa Bożego, królestwa miłości Serca Jezusowego.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Uzdolnij mnie do oddania Niepokalanej wszystkiego
ze względu na Królestwo Boże.

 

DZIEŃ 15 Wielbicielka Serca Jezusa

Najgłębszą potrzebą serca Matki Teresy, tak jak Matki Bożej było zaspokojenie pragnienia Serca Pana Jezusa, a pragnie Ono jednego: miłości ludzi.

Odpowiedzieć na pragnienie Serca Jezusa, to także moje powołanie!

Jakie są moje cierpienia?, jak je przeżywam?

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi zobaczyć miłość Serca Jezusa
w doświadczeniu ciemności.

 

DZIEŃ 16 Dar Boży z 10 września

Czy naprawdę znasz żywego Jezusa – nie z książek, ale z przebywania z Nim w swoim sercu? Jeżeli nie, proś o tę łaskę!

Chrysus i do mnie wypowiada słowo "Pragnę".

Czy jetsem gotowy na nie odpowiedzieć?

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi,
Pomóż mi wsłuchać się w pragnienie Jezusa.

 

DZIEŃ 17 Wizje z 1947 roku

Rolą Matki Bożej jest postawienie nas „twarzą w twarz” z miłością Serca Jezusa ukrzyżowanego.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Postaw mnie twarzą w twarz
z miłością Serca Jezusa ukrzyżowanego.

 

DZIEŃ 18 Niepokalane Serce Maryi

 

W zawierzeniu Maryi chodzi o swoistą wymianę serc: my dajemy Maryi nasze serca, a Ona w zamian daje nam swoje Niepokalane Serce.

Maryjo daj nam swoje niepokalane, współczujące serce, pozwól nam żyć w Twoim sercu. aby nasze twarde serca rozpaliły się miłością do Jezusa. Pomóż naszym sercom zapłonąć miłością do Niego.

 

 Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Zachowaj mnie w Jej Najczystszym, Niepokalanym Sercu.

 

DZIEŃ 19 Modlitwa serca

- Jak Maryja rozważaj w swoim sercu rzeczy, które Bóg uczynił w twoim życiu.

- Od dzisiaj każdego wieczoru badaj swoje sumienie:

1. Podziękuj za dobro, które dzisiaj cię spotkało, otrzymaleś, udało ci się uczynić. Dziękuj i chwał Boga. (przynajmiej 5)

2. Przeproś za zmarnowane dobro, za popełnione zło. (przynajmiej 1)

3. Pomyśl co chcialbyś zmienić, poprawić. Poproś Boga, aby pomógl ci to uczynić. (przynajmiej 1)

 

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi rozpoznać i rozważyć w sercu całe dobro,
jakie dla mnie czynisz.

 

DZIEŃ 20 Przymierze zawierzenia

 

12 powinności Maryi i 12 powinności osoby, która podjęła zawierzenie


1.

Powinność Maryi: Oddanie swego ducha i Serca.
Moja powinność: Całkowity dar ze wszystkiego, co mam i czym jestem.

2.

Powinność Maryi: Wzięcie mnie w swoje posiadanie, ochrona i przemienienie mnie.
Moja powinność: Całkowita zależność od Maryi.

3.

Powinność Maryi: Udzielanie mi natchnień, wskazówek i oświecenia.
Moja powinność: Reagowanie na działanie ducha Maryi.

4.

Powinność Maryi: Dzielenie się swoim doświadczeniem modlitwy i chwały.
Moja powinność: Wierność modlitwie.

5.

Powinność Maryi: Odpowiedzialność za moje uświęcenie.
Moja powinność: Ufność w Jej wstawiennictwo.

6.

Powinność Maryi: Odpowiedzialność za wszystko to, co mi się przytrafia.
Moja powinność: Akceptowanie wszystkiego jako pochodzącego od Maryi.

7.

Powinność Maryi: Dzielenie się ze mną swoimi cnotami.
Moja powinność: Naśladowanie Jej Ducha.

8.

Powinność Maryi: Zaspokajanie moich duchowych i materialnych potrzeb.

Moja powinność: Nieustanne uciekanie się do Maryi.

9.

Powinność Maryi: Jedność Jej Serca z moim sercem.
Moja powinność: Pamiętanie o Jej obecności.

10.

Powinność Maryi: Oczyszczanie mnie i moich czynów.
Moja powinność: Oczyszczanie intencji; samozaprzeczenie.

11.

Powinność Maryi: Prawo do dysponowania mną, moimi modlitwami, wstawiennictwami i łaskami.
Moja powinność: Prawo do posługiwania się Nią oraz odpowiednimi siłami w imię Królestwa.

12.

Powinność Maryi: Całkowita wolność we mnie i wokół mnie, we wszystkim według Jej upodobania.
Moja powinność: Prawo do wkroczenia do Jej Serca i udziału w Jej życiu wewnętrznym.


Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi z oddaniem zawrzeć przymierze wynikające
z zawierzenia Maryi.

 

DZIEŃ 21 Być Tym kimś (z Maryją)

Zawierzyć życie Maryi to byc razem z Nią tym kimś, kto pocieszy opuszczonego, zasmuconego Jezusa.

Pocieszać wraz z Maryją Jezusa

1. To całkowicie poddać się woli Bożej, z miłością zaufać Bogu i okazywać pogodę ducha.

2. To dostrzegać pragnienie każdego człowieka, pragnienie miłości i odpowiadać na nie. To być dla tego człowieka misjonarzem miłosierdzia.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi być w jedności z Maryją i razem
z Nią pocieszać Jezusa.

 

 DZIEŃ 22 Dar miłosierdzia Maryi

Św. Jan Paweł II w 1984  r. zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi, a w 2002 r. Bożemu Miłosierdziu.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

DZIEŃ 23 Macierzyńskie pośrednictwo

Sobót Watykański uczy, że pośród posłannictwa wszystkich stworzeń zadanie Maryi w nieprzerwanym dziele zbawienia jest najważniejsze.
Otrzymała tak doniosłą rolę nie tylko „z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi,
Napełnij moje serce uwielbieniem Boga,
który dał nam Maryję jako duchową Matkę.

 

DZIEŃ 24 Rekolekcje z Maryją (dzień 1)

Idźmy razem z Maryją Jej drogą wiaty. Zawierzenie to pójcie za wiarą Maryi. Słuchać Boga jak Maryja, wypełniać wolę Boga jak Maryja.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Daj mi łaskę wierności w modlitwie serca, jaką miała Maryja.

 

DZIEŃ 25 Rekolekcje z Maryją (dzień 2)

(1) Nie z konieczności, ale z Bożego wyboru, „Służebnica Pańska”, która doskonale wypełnia wolę Boga Ojca, „ma prawo” jako Matka i Orędowniczka powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. Czy my nie powinniśmy uciekać się do tak pełnej mocy Matki miłosierdzia, z naszymi potrzebami i intencjami?

(2) Maryja potrzebuje sług, którzy byliby posłuszni Jej słowom: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Czy jesteśmy gotowi stać się Jej sługami, aby Jezus mógł zapoczątkować „swoją godzinę” w naszych czasach?

(3) Ze słów: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, jasno wynika, że rola Maryi jest całkowicie „skierowana do Chrystusa”, gdyż pragnie Ona, by objawiała się Jego zbawcza moc. Tak więc pośrednictwo Maryi znajduje się w jedności z pośrednictwem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy, i całkowicie mu podlega.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przypomnij mi, bym zwrócił się o pomoc do Maryi,
gdy znajdę się w potrzebie.

 

 DZIEŃ 26 Rekolekcje z Maryją (dzień 3)

Maryja jest w sposób wyjątkowy, szczególny i osobisty twoją i moją Matką!

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Dziękuję Ci za dar, jakim jest moja kochająca Matka, Maryja.

 

Dzień 27 Zawierzenie Maryi (część 1)

 Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin – podobnie jak apostoł Jan – „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie „ja”: „wziął Ją do siebie”

Oto i cała przyczyna, z której zawierzamy się Matce Bożej. Czynimy to, aby Maryja mogła przyprowadzić nas jeszcze bliżej do Chrystusa mocą swoich modlitw i macierzyńskiej miłości.

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przygotuj mnie do całkowitego zawierzenia Maryi, tak, aby
mogła przyprowadzić mnie bliżej Chrystusa

 

Dzień 28 Zawierzenie Maryi (część 2)

Maryja jest Tą, która prowadzi nas do źródła Miłości miłosiernej, Tą, która kieruje nas do miłości potężniejszej niż zło.

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi oznacza przyprowadzenie świata przez Maryję do miłosierdzia Bożego!

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przyprowadź mnie z Maryją i przez Maryję
do źródła miłości i miłosierdzia.

 

Synteza i pdsumowanie

Dzień 29 Święty Ludwik de Montfort

Zapał - poświecenie się Jezusowi przez Maryję wnosi nowy zapał, żar w życie naszej wiary i miłości.

Chrzest - Chrzest to początek naszej wiary, naszego kształtowania się na wzór Chrystusa. Wracać do chrztu, odnawiać jego zobowiazania, to pozwolić Maryi, aby rodziła i kształtowała w nas Chrystusa.

Dar - Zawierzenie się Maryi, to niesamowity dar, który ubogaca i uświęca nasze życie.

Modlitwa dnia:
Przeżyj ten dzień, rozważając naukę św. Ludwika,
którą można streścić w trzech słowach: zapał, chrzest, dar.

 

DZIEŃ 30 Święty Maksymilian Maria Kolbe

Tajemnica, Rycerstwo, Miłość

Zgłebiaj tajemnicę Niepokalanej, bądź Jej ryczerzem, kochaj Ją!

 

Modlitwa dnia:
Przeżyj ten dzień, rozważając nauczanie św. Maksymiliana,
które podsumowaliśmy trzema słowami: tajemnica,
rycerstwo i miłość.

 

DZIEŃ 31 Święta Matka Teresa z Kalkuty

Pragnienie, Serce, Przymierze.

Tak jak Maryja odpowiedz na pragnienie Jezusa.

Proś Maryję, aby dała ci swoje serce, zanurzyła cię w swoim sercu.

Każdego wieczoru tak jak Maryja rozważaj w swoim sercu, co Bóg ci uczynił w danym dniu, jak na Jego dar odpowiedziałeś.

Bądź wierny przymierzu, które zawrzesz z Maryją.

 

Modlitwa dnia:
Spędź ten dzień, rozważając nauczanie św. Matki Teresy
z Kalkuty, które streściliśmy w trzech słowach: pragnienie,
serce i przymierze.

 

DZIEŃ 32 Święty Jan Paweł II

Matka, współcierpienie, miłosierdzie

Maryja jest Mamą Chrystusa i z Jego woli naszą duchową Mamą. Jak Jej nie zawierzyć swego życia.

Zawierzenie Maryi prowadzi do zawierzenia Chrystusowi.

Maryja prowadzi nas do przebitego boku Chrystusa, źródła miłosierdzia, gdzie odnajdujemy niewyczerpalne zasoby siły i świętości.

 

Modlitwa dnia:
Spędź ten dzień, rozważając
maryjne nauczanie Jana Pawła II zawarte w słowach:
Matka, zawierzenie, współcierpienie i miłosierdzie.

 

DZIEŃ 33 Synteza

Modlitwa odmawiana codziennie przez Jana Pawła II zawierajaca istotę zawierzenia Maryi

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.

Co w przełożeniu na polski brzmi:

Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.

 

Mój dodatek: Daj mi Swoje serce Maryjo, abym tak jak Ty słuchał, kochał i naśladował Jezusa.

 

Co zrobić, aby zawierzenie żyło, nie zostało zapomniane?

Zatroszcz się o medalik Maryjny, noś go na sobie lub przy sobie.

1. Systematycznie odnawiaj akt zawierzenia. (raz w roku, miesiącu, tygodniu, codziennie)

np odmawiaj codzienie:

Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą.  Daj mi Swoje serce Maryjo, abym tak jak Ty słuchał, kochał i naśladował Jezusa.

albo tylko

Daj mi Swoje serce Maryjo, abym tak jak Ty słuchał, kochał i naśladował Jezusa.

 

2. Staraj się naśladować Maryję

Żyj, kochaj, wierz jak Maryja.

 

3. Praktykuj różne nabożeństwa maryjne

 

 

 

 

 Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250