DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
Wielka Tajemnica Wiary

Rok św. Jana Sarkandra

Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Aktualności
Przygotowanie do Zawierzenia (33 dni)
sobota, 21 listopad 2020

Wprowadzenie do zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję

Dlaczego przez Maryję?

To sam Bóg postanowił przyjść na ten świat, stać jednym z nas przez Maryję. Bóg też postanowił, abyśmy przychodzili do Niego, upodabniali się do Chrystusa przez Maryję. Powiedział to wyraźnie do Maryi i do każdego z nas na krzyżu: "Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja".

Nikt jak Maryja nie poznał i nie otworzył się na wolę Pana Boga, nikt tak jak Maryja, nie zjednoczył się z Jezusem, nikt tak jak Ona, nie służył Jezusowi. Prowadzić ludzi do Jezusa, oddawać ich Jezusowi, to życiowa misja Maryi, jedyne Jej zadanie. Dlatego gdy oddajemy się Maryi, wpadamy w ramiona Jezusa. Dlatego też św. Ludwik Grignion de Monfort, napisał, że zawierzenie Maryi jest „łatwą, krótką, doskonałą i pewną drogą do zjednoczenia z naszym Panem”.

Podjęcie więc tego przygotowania to piękna, duchowa droga odnowy, droga oczyszczenia i pogłębienia naszego chrześcijańskiego życia.

Co mam robić?

- Wysłuchaj lub przeczytaj z uwagą rozważanie

- Wracaj do myśli, tematu rozważania w ciagu dnia

- Pomódl się w tej intencji (jak możesz odmów np. 1 dziesiątkę różańca)

     Gorąco zachęcam do odmówienia każdego dnia 1 dziesiątki różańca

 

DZIEŃ 1

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort - Żarliwy święty z Bretanii

Umarł w 1716 r., żył 43 lata, 16 w kapłaństwie, odważny, wytrwały i nieustępliwy wojownik celtycki, który był gotowy zrobić wszystko, aby doprowadzić ludzi do Jezusa przez Maryję, nie siłą mięśni i ostrzem miecza, ale siłą swojej wiary, żarliwością swoich słów i wielkodusznością czynów.


Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przygotuj mnie do całkowitego oddania się
i przeżywania tego prawdziwego i zgodnego z nauką Kościoła
poświęcenia się Matce Bożej.

 

Dla tych co czują potrzebę zrobienia czegoś wiecej:

Przeczytaj w ciagu najblższych 33 dni Traktat Św. Ludwik Marii Grignion'a de Montfort'a "O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"

 

DZIEŃ 2

Wpływ św. Ludwika na Kościół

Nie zawsze nasze racje i plany są racjami i planami Pana Boga!

Niezaleznie co się dzieje w naszym życiu, jakie pojawiają się trudności, ważne, abyśmy wypełniali wolę Boga.

Nawet jeżeli ludzie Kościoła popełniają błędy czy grzechy, jego nauka pokazuje pewną drogę do Chrystusa.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Przygotuj mnie do całkowitego oddania się
i przeżywania tego prawdziwego i zgodnego z nauką Kościoła
poświęcenia się Matce Bożej

 

DZIEŃ 3

Zawierzenie de Montforta część 1

(wierność przyrzeczenim Chrztu Świetego)

 

Czy jestem wierny przyrzeczeniom Chrztu Świetego?

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Daj mi łaskę odrzucenia szatana i zbliżenia się do Chrystusa

 

DZIEŃ 4

Zawierzenie de Montforta część 2

(Ofiarowanie się Maryi)

 

- Dlaczego mamy się ofiarowac Maryi? Przypomnij sobie jakie to były przyrzeczenia.

Odpowiedź jest prosta: powinniśmy czynić to, idąc za przykładem naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. ... Powinniśmy ofiarować się Matce Boga, powiedzieć Jej nasze „tak”, by pomóc Jej w uczynieniu nas świętymi, przemienieniu nas w Chrystusa. 

Zawierzenie to polega zatem na całkowitym oddaniu się Najświętszej Dziewicy, aby przez Nią należeć całkowicie do Jezusa Chrystusa.

Ofiarować się Maryi to:

1) oddać Jej nasze ciało ze wszystkimi zmysłami i członkami;

2) oddać Jej naszą duszę ze wszystkimi jej władzami;

3) dobra zewnętrzne, które nazywamy majątkiem, teraźniejsze i przyszłe;

4) dobra wewnętrzne i duchowe, którymi są nasze zasługi, cnoty i dobre uczynki przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi całkowicie ofiarować się Jezusowi przez Maryję

 

DZIEŃ 5

Czy naprawdę powinniśmy ofiarować Maryi wszystko? część 1

a) Ofiarując Maryi wszystkie łaski, które zyskujemy dzięki modlitwie, mamy pewność, że będą one użyte najlepiej, jak tylko jest to możliwe. A to dlatego, że z racji wyjątkowej pozycji Maryi w niebie i przez wzgląd na Jej łączność duchową z Synem, wie Ona najlepiej, kto najbardziej potrzebuje naszych modlitw.

b) Maryja sprawia, że dobre dary, które Jej powierzamy, stają się jeszcze bardziej wartościowe. Innymi słowy, pomnaża i oczyszcza duchowe dobra i zasługi, które Jej ofiarowujemy

c) Hojność Maryi, nic nie zdoła przewyższyć. Jeżeli zatem jesteśmy tak wielkoduszni, by ofiarować Jej prawo do udzielania łask płynących z naszych modlitw i dobrych uczynków, Ona z pewnością obdarzy szczególnie hojnie tych, których kochamy. To oczywiste, że otoczy ich lepszą opieką, niż zrobilibyśmy to sami.

Nie bój się ofiarować wszystkiego Maryi!

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi być szczodrym w oddawaniu Matce Bożej
wszystkiego, czym jestem i co posiadam.

 

DZIEŃ 6
Czy naprawdę powinniśmy ofiarować Maryi wszystko? część 2

Oddanie wszystkiego Maryi, jest najpewniejszą drogą do Nieba, najlepszą drogą świętości.  Broni nas przed egoizmem w dziedzinie duchowej i sprawia, że naszą motywacją w doskonaleniu się jest chęć podobania się Bogu.

 

Oddanie się Maryi to bardzo skuteczny sposób oczyszczania naszego życia z egoizmu.  Decydujemy się bowiem kazdego dnia uczynione lub zyskane przez nas dobro wkladac w rece Maryi.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Pomóż mi oddać wielką chwałę Bogu, ofiarowując wszystko,
czym jestem i co posiadam, Matce Bożej.

 

DZIEŃ 7

Krótka, łatwa i pewna droga do świętości

Szybciej postępujemy w krótkim czasie poddania i zależności od Maryi niż przez długie lata własnej woli i polegania na sobie samym.

Maryja jest formą, która kształtuje nas w najdoskonalszy, najkrótszy i najłatwiejszy sposób na podobieństwo swojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Daj mi łaskę wychwalania Cię za tak krótką,
łatwą i pewną drogę do świętości!

P.S. Ułóż krótką modlitwę do Maryi, w której będą zawarte cechy zawierzenia nakreslone przez św Ludwika

DZIEŃ 8

Kim był św. Maksymilian Maria Kolbe?

Apostoł Niepokalanej: chciał doprowadzić wszystkich do Boga przez Maryję

Jakie są intencje moich wysiłków, mojej pracy, nauki, modlitwy? Czy są one czyste?

 

Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Uczyń mnie czystym na ciele i duchu
i pomóż mi umrzeć dla siebie

 

DZIEŃ 9
Kim jesteś, Niepokalane Poczęcie? część 1

 

 Modlitwa dnia:
Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi.
Odsłoń przede mną tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250