DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
1993-2018

25-lecie

Koronacji Piety Hałcnowskiej
Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Katechezy w Bazylice

Odpowiadając na zadanie, jakie stoi przed każdą Bazyliką, pragniemy zaprosić wszystkich do Hałcnowskiej Bazyliki na katechezy dla dorosłych. Będą one wygłaszane raz w miesiącu przez biskupów, znanych wykładowców i rekolekcjonistów. Ich celem będzie głoszenie nauki Kościoła, pogłębienie znajomości prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, pomoc w przezwyciężeniu trudności, znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania. Każda katecheza będzie transmitowana przez Radio Anioł Beskidów,a na naszej stronie będziemy umieszczać linki do ich posłuchania. Można przesyłać pytania na każdą najbliższą tematykę katechez na adres:

katechezabazylika@wp.pl

 Katechezy w Bazylice Hałcnowskiej 2018

Katechezy w bazylice Hałcnowskiej odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 19.00. Bezpośrednio przed katechezą odprawiana jest Msza św. o godz. 18.15

Katecheza styczniowa i lutowa będzie kontynuacją rozważań na temat Składu Apostolskiego.

16 stycznia„Wierzę w grzechów odpuszczenie”
ks. Przemysław Sawa - teolog, duszpasterz, misjonarz miłosierdzia, egzorcysta, załozyciel i dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody

20 lutego„Wierzę w ciała zmarwychwstanie, żywot wieczny. Amen”
ks. abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski

 

Dalsze katechezy w 2018 roku (od marca do listopada) będą cyklem spotkań poświęconych Matce Bożej. Wygłosi je ks. Jacek Pędziwiatr dyrektor programowy Radia Anioł Beskidów. Dokładny program katechez zostanie podany później.

 

20.03.2018
153 wersety czyli co Ewangelia mówi o Maryi?
Maryja w Nowym Testamencie: Łukasz - Ewangelia dzieciństwa, Mateusz - punkt widzenia Józefa, epizod z rodziną - u synoptyków, Maryja u św. Jana: „Godzina Jezusa” - w Kanie i na Kalwarii.
Cel: zachęta słuchaczy do poznania tekstów mariologicznych w NT

17.04.2018
Krzew gorejący i runo Gedeona czyli co Stary Testament mówi o Maryi?
Rdz 3 i kolejne proroctwa Maryjne (Lb, Iz), figury mariologiczne Starego Testamentu: Abraham, Anna matka Samuela, Dawid kroczący przed Arką, Judyta, Rachela, Oblubienica (Pnp), symbole mariologiczne: krzew gorejący, plaster miodu Samsona, runo Gedeona, personifikacja Mądrości, miasto ucieczki, gwiazda, światłość, lilia itp.
Cel: zachęta do pobożności w duchu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu

15.05.2018
Pocałunek w Złotej Bramie czyli legendy i podania o Maryi.
Maryja w Apokryfach: poczęcie, dzieciństwo, Zwiastowanie, Narodzenie, zaśnięcie, Maryja a Zmartwychwstały Chrystus, legendy dominikańskie
(De Voragine), literatura
Cel: Poszerzenie i rozbudzenie wrażliwości Maryjnej w otaczającym świecie, zwłaszcza szeroko pojętej kultury.

19.06.2018
Czy Jezus miał braci i jaką żoną była Maryja
czyli coś o dogmatach Maryjnych.
Kwestia dziewiczości Maryi, relacji małżeńskich na podstawie zapisu Mateusza, co oznacza: nie zbliżał się do Niej, aż porodziła..., skąd się wzięli synoptyczni bracia, historia dogmatów Maryjnych, znaczenie najnowszych: o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu, kwestia piątego dogmatu: o współodkupicielstwie.
Cel: zachęta do poszerzenia wiedzy katechizmowej o Maryi.
17.07.2018
Czy Jezusowi nie przeszkadza to, że czcimy Maryję
czyli coś o pobożności Maryjnej.
Kwestia kultu Maryi (hyperduliae), pośrednictwo Maryi, kwestia przez Maryję do Jezusa, przez Jezusa do Maryi, drogi pobożności - od Montforta do Jana Pawła II.
Cel: przybliżenie nauki Soboru Watykańskiego II o Maryi i Marialis Cultus

21.08.2018
Skąd się wzięła flaga Unii Europejskiej
czyli coś o symbolach i objawieniach Maryjnych.
Najważniejsze objawienia Maryjne: Medalik, La Salette, Lourdes, Fatima, Ratisbonne, kwestia Medugorje, kryteria autentyczności objawień Maryjnych, ich cele i przesłanie
Cel: kształtowanie wrażliwości eklezjalnej w pobożności Maryjnej.

18.09.2018
Jak Ją widzą, tak Ją piszą czyli po co nam wizerunki Maryjne?
Przegląd ikonografii Maryjnej: Rzym, tradycja wschodnia (Eleusa, Hidigitria itd.), najbardziej rozpoznawalne wizerunki Maryjne, relikwie Maryjne, czy można malować Matkę Bożą bez Jezusa? Atrybuty wizerunków Maryjnych: kwiaty, owoce, zwierzęta.
Cel: Umiejętność czytania wizerunków Maryjnych.

16.10.2018
Sanktuaria czyli po co Matce Boskiej korony?
Historia i rozwój sanktuariów Maryjnych, czym jest sanktuarium, idea korony sanktuariów w Polsce doby saskiej, przegląd najważniejszych sanktuariów
w Polsce i na świecie, kwestia koronowania wizerunków Maryjnych (rodzaje koron, cel, sens i znaczenie)
Cel: Wzbudzenie szacunku dla pobożności ludowej w wymiarze Maryjnym.

20.11.2018
Różańce i Roraty, czyli co Maryja ma wspólnego z liturgią Kościoła?
Maryja w liturgii Mszy św. i sakramentów św., obchody liturgiczne ku czci Maryi, nabożeństwa Maryjne, najważniejsze modlitwy Maryjne
Cel: ukazanie piękna modlitwy Maryjnej.

Całość poprowadzi ks. Jacek Pędziwiatr
dyrektor programowy Radia Anioł Beskidów

 

 

Katechezy w Bazylice Hałcnowskiej IX-XII 2017

Katechezy w bazylice Hałcnowskiej odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca (w grudniu drugi)
o godz. 19.00. Bezpośrednio przed katechezą odprawiana jest Msza św. o godz. 18.15

19 września – „Wierzę, że wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego”
ks. Krzysztof Sordyl - patrolog, duszpasterz, katecheta

17 października – „Wierzę, że stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”
ks. Piotr Pawlukiewicz – jeden z najbardziej znanych w Polsce rekolekcjonistów i kaznodziejów

21 listopada - „Wierzę w Ducha Świętego”
ks. Jacek Jastrzębski - teolog, duszpasterz, katecheta, autor wyróżnionej pracy o Duchu Świętym w pismach Yves Congar’a


12 grudnia - „Wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie”
ks. Grzegorz Strzelczyk - chrystolog, wykładowca UŚ, publicysta, współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv.

 

Katechezy archiwalne:

17 stycznia 2017 - WIERZĘ W BOGA OJCA, WSZECHMOGĄCEGO
ks. Wojciech Węgrzyniak - biblista, wykładowca UPJPII w Krakowie, ceniony rekolekcjonista i kaznodzieja, duszpasterz w Kolegiacie św. Anny w Krakowie.

21 lutego 2017 - WIERZĘ W STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI
ks. Tomasz Jaklewicz - redaktor Gościa Niedzielnego, autor wielu książek i artykułów, autor cotygodniowych komentarzy w Gościu Niedzielnym.

21 marca 2017 - WIERZE W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO
ks. Damian Wąsek - teolog, publicysta, duszpasterz.

18 kwietnia 2017 - WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO,
NARODZIŁ SIĘ Z MARYI DZIEWICY
ks. Andrzej Abdank Kozubski - teolog, filozof, duszpasterz.

16 maja 2017 - WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION
ks. Andrzej Witko - historyk sztuki, teolog, ceniony krasomówca,
autor licznych książek o Bożym Miłosierdziu.

20 czerwca - WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ, TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ
ks. Wojciech Zyzak - teolog, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Katecheza: "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego"

„Warto robić wszystko w naszym życiu, by wierzyć w Boga” – podkreślił ks. dr Wojciech Węgrzyniak, który 17 stycznia w naszej bazylice wygłosił katechezę dla dorosłych pt. „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego”. Spotkanie z krakowskim duszpasterzem i biblistą zainaugurowało nową edycję comiesięcznych prelekcji poświęconych tym razem Składowi Apostolskiemu.

Szczegółowy plan tegorocznych katechez zamieszczamy na wstępie tego działu.Zapraszamy wszystkich chętnych do bezpośredniego udziału,a dla tych którym nie uda się przybyć,udostępniamy link z jego treścią.

Przypominamy również o możliwości zadawania pytań każdemu wykładowcy zarówno osobiście po wygłoszonej katechezie,jak i wcześniej przesłania na specjalny adres email.

 >>>   Ks. dr W.Węgrzyniak - "Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego"

 

 Katecheza: "Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi"

Ks. dr Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, duchowny, znany z wielu artykułów na łamach tego katolickiego tygodnika, podjął temat dotyczący kolejnego punktu credo – „Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi”, w drugiej w tym roku katechezie w naszej bazylice. Zwrócił uwagę, jak ważne jest to, by twórczo naśladować w swym życiu Stwórcę, który stworzył świat z miłości.

Jak zawsze poniżej zamieszczamy link do zapoznania się z treścią tej katechezy i jej odsłuchania oraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnych.

 >>>   Ks. dr Tomasz Jaklewicz - "Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi"

 

 Katecheza: "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego”

W zasadniczej części wykładu z cyklu katechez w bazylice, jaki wygłosił 21 marca ks.dr hab. Wąsek,wykładowca UPJPII w Krakowie, publicysta i duszpasterz, pokazał, jak Kościół, poprzez dyskusje, spory i debaty, dochodził do sformułowania prawdy wiary nt. Syna Bożego. „Szukano tej prawdy w pierwszych sześciu wiekach chrześcijaństwa, ale szuka się do dziś. Do dziś nikt – papież, biskupi, księża – nie wie w 100 proc., jak czytać Ewangelię, jak ją interpretować. Bo być chrześcijaninem to być ciągle w drodze i ciągle pytać, o co Panu Bogu chodzi, jaki jest Jego pomysł na moje życie?” – dodał, przestrzegając, by nie patrzeć na założony przez Jezusa Kościół jak na muzeum.

Zachęcamy do posłuchania tego wykładu i do udziału w kolejnych katechezach.

 >>>   Ks.dr hab. Damian Wąsek - "Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego”

 

Katecheza : "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny”

„Biblia to nie podręcznik do biologii czy fizyki. Także to opowiadanie o narodzinach z Dziewicy Maryi to pewna interpretacja, mówiąca nie tylko o tym, że Jezus Chrystus jest kimś wyjątkowym, ale także o tym, że wraz z Nim Bóg czyni, nie tylko w moim życiu duchowym, lecz w ogóle w historii świata, nowy początek, coś radykalnie nowego, nową erę. Bóg staje się człowiekiem” – podkreślił ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który poprowadził 18 kwietnia w naszej bazylice katechezę dla dorosłych.

Wraz z zaproszeniem na katechezy w kolejnych miesiącach zachęcamy do zapoznania się i posłuchania tej kwietniowej.

 >>>  Ks.dr.Andrzej Abdank-Kozubski - "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny”

 

Katecheza : "Wierzę w Jezusa Chrystusa,który umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion"

Kolejny artykuł wiary ze Składu Apostolskiego – „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion” – stał się tematem wykładu w ramach katechez dla dorosłych, który zaprezentował 16 maja w hałcnowskiej bazylice ks. prof. Andrzej Witko z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.Pochodzący z diecezji bielsko-żywieckiej kapłan szczególną uwagę poświęcił opisaniu techniki krzyżowań skazańców za czasów Jezusa, relikwiom krzyża, Całunowi Turyńskiemu, chuście z Manopello czy sudarionowi z Oviedo. W przypadku tego ostatniego – lnianej tkaniny o rozmiarach 82,5 na 52,6 cm, służącej do wycierania potu lub noszenia na głowie jako turban – zaznaczył, że dzięki gruntownym pracom naukowców, odkryto też wiele podobieństw między przechowywanym w katedrze Najświętszego Zbawiciela w stolicy hiszpańskiej Asturii sudarionem a Całunem Turyńskim i chuście z Manopello.

Zapraszamy do udziału w kolejnych katechezach oraz do wysłuchania tego wykładu.

  >>>  Ks.prof.Andrzej Witko - "Wierzę w Jezusa Chrystusa,który umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion"

 

 Katecheza : "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”

„Wiara w zmartwychwstanie nie jest wiarą wyłącznie w wydarzenie, lecz opiera się na pierwszych świadkach oraz na własnym doświadczeniu, że Jezus żyje – przypomniał rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. prof. dr hab Wojciech Zyzak, który 20 czerwca poprowadził kolejny wykład w bazylice hałcnowskiej z cyklu „Katechezy dla dorosłych”. Duchowny rozważał prawdę Składu Apostolskiego „zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”.

Poniżej zamieszczamy link do posłuchania tej katechezy i zapraszamy na kolejne po wakacjach.

 >>>  Ks. prof. dr hab Wojciech Zyzak - "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał"

 

 Katecheza:"Wierzę, że wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego”.

„Jeśli mamy naszą wiarę dobrze przemyślaną i jeśli praktyka tej wiary jest dobra, nie powinniśmy się obawiać polemiki z tymi, którzy podważają naszą wiarę” – zauważył patrolog, ks. dr hab. Krzysztof Sordyl, który 19 września poprowadził kolejny wykład w naszej bazylice,po wakacyjnej przerwie, z cyklu „Katechezy dla dorosłych”.

Dla chętnych posłuchania tej katechezy poniżej udostępniamy link i zapraszamy na kolejne.

  >>>  Ks.dr hab.Krzysztof Sordyl - "Wierzę, że wstąpił na nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego”.

 

 Katecheza: "Wierzę, że stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”.

„Na sądzie ostatecznym pewnie będziemy zaskoczeni. Jedni w jedną, inni w drugą stronę. Poznamy prawdę dobrą i złą” – zapewnił kapłan,znany kaznodzieja ks. Piotr Pawlukiewicz.jeden z najbardziej znanych w Polsce rekolekcjonistów,w czasie kolejnej "Katechezie dla dorosłych",w naszej bazylice 17 października. Wyjaśnił, że motywy ludzkiego postępowania kryją się głęboko w sercu, a ludzie często noszą w sobie „smutek Kaina”. „My jesteśmy smutni, bo grzeszymy. Konfesjonał jest najlepszym miejscem, gdzie się to redukuje, gdzie się wyrzuca grzech.My musimy pytać Jezusa, jak widzi rzeczywistość. Rzeczywistość istnieje, ale my mamy kłopoty, aby ją dostrzec. Żyjemy w matriksie”.

Zachęcamy do jej posłuchania w całości i do udziału w kolejnej katechezie.

 >>>  Ks. Piotr Pawlukiewicz - "Wierzę, że stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”

 

 Katecheza: "Wierzę w Ducha Świętego".

 "Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione”-przekonywał 21 listopada w naszej bazylice ks. Jacek Jastrzębski – teolog, duszpasterz, katecheta,autor wyróżnionej pracy o Duchu Świętym w pismach Yves Congar’a, który był kolejnym zaproszonym mówcą w ramach comiesięcznych katechez dla dorosłych, poświęconych kolejnym artykułom Wyznania Wiary. 

Zapraszamy do posłuchania tej katechezy i do udziału w kolejnej.

 >>>  Ks.Jacek Jastrzębski - "Wierzę w Ducha Świętego”

 

Katecheza : "Wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie”.

„Kościół to nie tylko widzialny znak, ale także narzędzie zbawienia” – podkreślił ks. Grzegorz Strzelczyk,znany chrystolog, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, publicysta, który w naszej bazylice 12 grudnia poprowadził ostatnią w tym roku katechezę dla dorosłych. Wyjaśniał, że człowiek, który wchodzi do Kościoła przez wiarę, ma szansę zbudować trwałą, głęboką relację z Bogiem. „Jej fundamentem jest przebaczenie. Kościół to przestrzeń, w której już się rozlało przebaczenie, bo Bóg chce mieć każdego człowieka w żywej jedności z Nim, chce mieć wspólnotę miłości z każdym”.

 >>>   Ks. Grzegorz Strzelczyk - "Wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie”


Katecheza : "Wierzę w grzechów odpuszczenie”.

Jest tylko jeden grzech, którego Bóg nie może odpuścić: ten, którego człowiek nie wyznaje i za którego nie żałuje. „Bóg na siłę nie daje odpuszczenia, nie będzie cię zmuszał do miłości. Ale robi wszystko, abyś na nowo żył z Nim. Choćby nie wiem co się stało w twoim życiu, pamiętaj, że zawsze możesz wrócić. Jeśli prawdziwie żałujesz, wołasz ‘Panie przebacz’, On zawsze przebacza! To jest miłosierdzie” - tłumaczył, na pierwszej w tym roku "Katechezie dla dorosłych" cyklu Credo 16 stycznia, ks. dr Przemysław Sawa - założyciel Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej, wykładowca w Zakładzie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach,misjonarz miłosierdzia i egzorcysta.

  >>>  Ks. Przemysław Sawa - "Wierzę w grzechów odpuszczenie"

 

Katechezy  w  2016  roku:

 

 >>>  27.09.2016r. - Ks.bp Roman Pindel - "Małość i wielkość św.Piotra"

 

 >>>  25.10.2016r. - Ks.bp Grzegorz Ryś - „Co zrobić, żeby Słowo nie pozostało bezowocne?”

 

 >>>  22.11.2016r. - Ks.prof. Edward Staniek - "Jak wierzyć w świecie niewiary?"

 

 >>>  13.12.2016r. - Ks.bp.Piotr Greger - "Liturgia szkołą wiary"

 

 
Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250