DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
Parafia
Nawiedzenia N.M.P.
Parafia Nawiedzenia N.M.P.
Sakramenty

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt Wielkanocnych na Mszy świętej o godz. 12.15.

UWAGA! Zmiana terminów Chrztu w XII 2021 i IV 2022

W grudniu 2021 w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

W kwietniu 2022 w drugi dzień Świąt Wielkanocnych 

Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:

- metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia - winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

(z parafii ich zamieszkania)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

- nie uczęszczające regularnie na Mszę św. w niedziele i święta

- nie przystępujący do sakramentów świętych

- nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

- publiczni gorszyciele ( np. nałogowi alkoholicy, meliniarze)

 

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej

bądź narzeczonego przynajmniej trzy miesiące przed datą ślubu

przedstawiając:

- metryki chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (z datą wystawienia nie przekraczającą pół roku);

- świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej;

- zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencjach dla

narzeczonych (można dostarczyć później);

- w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dostarczają

zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Wystarczy odebrać dwa miesiące przed datą ślubu i dostarczyć do kancelarii parafialnej

Konferencje przedmałżeńskie. Wszelkie informacje: www.rodzina.diecezja.bielsko.pl

 

Sakrament namaszczenia chorych winni przyjmować ludzie chorzy, starsi lub będący w niebezpieczeństwie śmierci. Nie wolno odkładać sakramentu namaszczenia i pojednania na ostatnią chwilę.

Chorych odwiedzamy z Komunią świętą w pierwsze piątki miesiąca, przed Świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą (w nagłych wypadkach o każdej porze).

W razie nagłego niebezpieczeństwa śmierci natychmiast wzywamy księdza w celu udzielenia warunkowego rozgrzeszenia i namaszczenia. Nie wzywamy kapłana do człowieka już umarłego.

W domu chorego należy przygotować:

- stół nakryty białym obrusem

- krzyż i dwie zapalone świece

- wodę święconą i kropidło

- dwie kulki waty (gdy udzielany jest sakrament namaszczenia chorych)

 

Spowiedź święta:

a) w dni powszednie pół godziny przed każdą Mszą św.

b) w niedzielę i święta 15 minut przed każdą Mszą św.

Spowiedź parafialna przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą wg porządku podanego w ogłoszeniach.
Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia N.M.P.
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów
ul. Wyzwolenia 336
tel. 33 81-07-250